Dvaro g. 15, LT-86111
Kelmė, tel. (8 427) 61 065 
tel./faks. (8 427) 61 065
kelmesmuziejus@gmail.com

 Kelmės krašto muziejaus 2015 m. vykdomi projektai

Projektas
„KELMĖS KRAŠTO MUZIEJAUS ENERGIJOS SUVARTOJIMO SUMAŽINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS“

Projekto „Kelmės krašto muziejaus energijos suvartojimo sumažinimo priemonių įgyvendinimas“ vykdymui buvo Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-12-23 įsakymu Nr. D1-774 Kelmės krašto muziejui iš Klimato kaitos specialiosios programos paskirtas finansavimas, 2015-05-04 tarp LAAIF ir Kelmės krašto muziejaus pasirašyta Projektų finansavimo klimato kaitos specialiosios programos lėšomis teikiant subsidiją sutartis 2015-05-04 Nr. KKS-S28(2015)
Bendra projekto vertė –135 096,15 Eur. Fondo subsidija 123 0281,97 Eur.
Projekto pradžia – 2014 m. sausio 1 d. Projekto veiklų trukmė 6 mėn. Rangos darbai turėtų būti baigti 2015 m. rugsėjo 15 d.
Projekto vieta – Dvaro g. 15, Kelmė.
Rangovas – UAB „Irdaiva“. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas –Tomas Kazlauskas.
Statybos vadovas – Šarūnas Šeškus. Statybos techninis prižiūrėtojas – Vytautas Tutlys.
Projekto administravimo vadovė – Danutė Žalpienė, projekto finansininkas – Marius Pranckus.
Kelmės krašto muziejaus patalpų bendrasis plotas – 1.103,54 m2, šildomas plotas – 1.075,57 m2, tūris – 3316,53 m3. Kelmės dvaro pastatas nuo Kelmės krašto muziejaus įsikūrimo pradžios buvo šildomas elektra. Šis šildymo būdas buvo neefektyvus ir reikalavo didelių išlaidų šildymo sezono metu. Paprastai buvo šildomos ne visos patalpos, šildymo sezonas pradedamas tik lauke atsiradus minusinei temperatūrai. Muziejaus ekspozicijų, parodų salėse ir eksponatų saugojimo fonduose buvo palaikomas tik minimalus šildymas, kai temperatūra patalpose siekia apie 9 – 10 laipsnių. Tokia šildymo sistema neatitiko pastato priežiūros poreikių ir neleido sudaryti tinkamų sąlygų eksponatų saugojimui ir eksponavimui.
Pagal Projektą Kelmės dvaro rūmų pastate bus įdiegtas geoterminis šildymas – vieną pažangiausių šildymo sistemų, kurių efektyvumui mažiausiai įtakos turi lauko temperatūra nes aukštas efektyvumas išlieka esant ir neigiamai lauko temperatūrai. Geoterminis šilumos siurblys pirminę šilumą ima iš grunto ar grunte esančio vandens.
Vykdant projektą siekiama įgyvendinti dviejų rūšių energijos taupymo priemones, t. y. Šildymo sistemos modernizavimas bei šilumos siurblio gruntas – vanduo įrengimas (katilo keitimas). Pagal parengtą techninį „Kultūros paskirties pastato (unikalus kodas 10509) paprastojo remonto, kitos paskirties inžinerinių statinių, Dvaro g. 15, Kelmėje, naujos statybos projektą“ (2014m. Nr. SS-14-048-TP) bus atlikti šildymo ir karšto vandens valdymo sistemos rekonstravimo darbai, pakeičiant radiatorius, įrengiant balansinius ventilius, uždaromąją armatūrą, atliekant magistralinių šildymo sistemos vamzdynų ir armatūros izoliavimą, bei įrengtas šilumos siurblys „gruntas-vanduo”.
Įgyvendintas projektas turės teigiamą poveikį visuomeniniu ir aplinkosauginiu aspektais. Atnaujinant Kelmės krašto muziejaus šilumos ūkį, nusidėvėję ir neefektyvūs šildymo įrengimai bus pakeisti naujais, kurie ilgus metus leis įstaigai veikti visais sezonais bei užtikrinti reikiamą temperatūrą patalpose. Projekto nauda aplinkai pasireikš per šildymui sunaudojamos energijos sutaupymą. Moderni geoterminio šildymo sistema, yra žymiai efektyvesnė, nei šiuo metu esama Kelmės krašto muziejaus patalpose, todėl projektas prisidės prie tvaraus energetinių išteklių panaudojimo bei į aplinką išskiriamų degimo produktų (CO2 dujų) kiekio mažinimo.Projektas „Ekspozicijos „Kelmės krašto istorija“ atnaujinimas inovatyviais sprendiniais“
Bendra projekto vertė 13 200 Eur.
Projektą finansuoja Lietuvos kultūros rėmimo fondas 11 000 Eur
Kelmės rajono savivaldybė 1000 Eur /Kelmės rajono kultūros ir sporto programa /
Kelmės krašto muziejus 1 200 Eur
Projekto vadovas Rimantas Serva


Projektas „Liaudies meno eksponatų restauravimas ir konservavimas“
Bendra projekto vertė 1 000 Eur
Projektą finansuoja Lietuvos kultūros rėmimo fondas 796 Eur.
Kelmės krašto muziejus 204 Eur.
Projekto vadovė Birutė Radavičienė.


Projektas „Menas senuosiuose Lietuvos dvaruose 2015“
Projektą finansuoja Kelmės rajono kultūros ir sporto programa 500 Eur.
Projekto vadovas Rimantas Serva


Projektas „Istorinis spektaklis Kosto Ostrausko „Čičinskas“ Kelmės dvare , skirtas Lietuvos Valstybės dienai paminėti“
Projektą finansuoja Kelmės rajono kultūros ir sporto programa 200 Eur.
Projekto vadovas Rimantas Serva.


Aprašymas Atsisiuntė Dydis Atsisiųsti
IMG_8817mm.jpg1166126.39 kBAtsisiųsti

Copyright © 2009 Kelmės muziejus adm zone. Sprendimas: V studija