Dvaro g. 15, LT-86111
Kelmė, tel. (8 427) 61 065 
tel./faks. (8 427) 61 065
kelmesmuziejus@gmail.com

 


2014.03.13
Viktorina Kelmės rajono savivaldybės mokyklų moksleiviams „Kelmei- 530“

MOKINIŲ VIKTORINOS „KELMEI – 530“ 

NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Konkurso nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus, dalyvius, organizavimo ir vertinimo tvarką.
2. Konkursas – tai mokinių patriotinio, pilietinio ir tautinio ugdymo projektas, skatinantis mokinių humanistinių vertybių formavimąsi.
II. KONKURSO ORGANIZATORIAI
3. Konkursą organizuoja rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyrius, LIMA Kelmės skyrius ir Kelmės krašto muziejus.
III. KONKURSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
4. Ugdyti mokinių patriotines nuostatas, puoselėti jaunosios kartos tautinius jausmus ir istorinę atmintį.
5. Skatinti mokinius domėtis savo krašto, gimtojo rajono istorija.
IV. KONKURSO DALYS
6. Konkursą sudaro 3 dalys:
6.1. testas iš Kelmės miesto istorijos ir dabarties;
6.2. praktinė užduotis: žemėlapyje atpažinti svarbiausius Kelmės miesto objektus;
6.3. namų užduotis „Ką aš norėčiau parodyti į Kelmę atvykusiam svečiui“ (skaidrės, referatas, plakatas, maketas, inscenizacija, eilėraštis, daina ir pan.) iki 5 min.
V. KONKURSO DALYVIAI
7. Konkurse dalyvauja rajono bendrojo lavinimo mokyklų komandos, sudarytos iš trijų 6-9 klasių mokinių.
VI. KONKURSO TVARKA
8. Komandos ruošiasi konkursui pagal pateiktą literatūros sąrašą (pridedama).
VII. NUGALĖTOJŲ IŠAIŠKINIMAS
9. Konkurso nugalėtojai išaiškinami komandomis. Nugalėtoja laikoma ta komanda, kuri surinko daugiausia taškų.
9.1. Komandoms surinkus vienodą taškų skaičių, kai negalima nustatyti prizininko, organizuojamas papildomas turas žodžiu iš klausimų apie Kelmę iki pirmos klaidos.
VIII. KONKURSO LAIKAS IR VIETA
10. Konkursas organizuojamas 2014 m. kovo 13 d. 10.00 val. Kelmės krašto muziejuje.
11. Mokyklos, ketinančios dalyvauti viktorinoje, iki 2014 m. kovo 10 d. praneša el. paštu butevaldas@gmail.com arba tel. Nr. 8 652 02899.
IX. APDOVANOJIMAS
12. Nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo Padėkos raštais ir rėmėjų atminimo dovanėlėmis.
13. Visi dalyviai apdovanojami LIMA Kelmės skyriaus Padėkos raštais.VIKTORINOS „KELMEI – 530“ LITERATŪROS SĄRAŠAS

1. Kelmės kraštas: Straipsnių rinkinys. – V., 1997.
2. Klajumienė, D. Kelmės dekanato bažnyčios ir vienuolynai: Straipsnių rinkinys. – V., 2008.
3. Kviklys, B. Mūsų Lietuva: IV T.
4. Lietuvių enciklopedija: XI T. – Boston.
5. Lietuviškoji tarybinė enciklopedija.
6. Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija.
7. Semaškaitė, I. Dvarai: Spindesys ir skurdas: Lietuvos dvarų likimai. – V., 2008.
8. Visuotinė lietuvių enciklopedija.
9. Periodiniai spaudos leidiniai („Bičiulis“, „Kelmiškiams“, „Šiaulių kraštas“).
10. Interneto svetainė www.kelme.lt
moksleiviams „Kelmei- 530“


Atgal


Copyright © 2009 Kelmės muziejus adm zone. Sprendimas: V studija