Dvaro g. 15, LT-86111
Kelmė, tel. (8 427) 61 065 
tel./faks. (8 427) 61 065
kelmesmuziejus@gmail.com

 


2020.12.23
Kviečiame Kūčių vakarą išbandyti tradicinius kalėdinius būrimus!

Kūčių nakties  rimtis, paslaptingumas ir kartu  žaismingumas teikė galimybę žmonėms atlikti tam tikrus veiksmus, kuriais jie  stengėsi  sužinoti savo ateitį: ar geri, laimingi, derlingi, turtingi bus ateinantys metai, ar  susilauks vaikų, ar ištekės, ar kas nors mirs, ar metai bus poringi. Burtai  ir spėjimai buvo atliekami prie stalo, lauke, su šiaudais, apavu, vašku, veidrodžiu, žaidžiant „loteriją“  ir pan.

Populiaraus  edukacinio užsiėmimo „Kalėdiniai būrimai  Kelmės dvaro rūsių prietemoje“, kuris vyksta Kelmės dvaro rūsyje,  metu dalyviai gali išbandyti  9 spėjimus ir būrimus.  Vienas iš jų –  būrimas  su dubenėliais.

Kaip jis vyksta?

Edukacinio užsiėmimo vedėjas ant stalo išdėlioja 9 apverstus  dubenėlius, po kuriais yra paslėpti  tam tikri daiktai –  simboliai.  Jeigu  visi dubenėliai yra vienodi, jie yra sunumeruojami. Dalyviai rankos prisilietimu išsirenka  vieną  apverstą dubenėlį, įsimena jį ir pasitraukia į šoną. Dalyviai  gali pasirinkti kokį nori dubenėlį,  nesvarbu, kad kitas  dalyvis  jo nužiūrėtą  dubenėlį jau buvo pasirinkęs. Kada visi  užsiėmimo dalyviai pasirenka jiems patikusį dubenėlį,  vedantysis  klausia  rodydamas į užverstą dubenėlį:  „Kas pasirinkote šį  dubenėlį ?“. Dubenėlis atverčiamas ir pasirinkusieji,  o kartu ir visi dalyviai pamato,  kas  pranašaujama pasirinkusiajam  kitais metais. Taip iš eilės  atverčiami visi dubenėliai.

Po dubenėliais  esančių  daiktų – simbolių reikšmės:

Duonos kriaukšlelė – turtų nenusimato, bet nebadausite,

Medžiaginė juostelė – kelionė arba gyvenamosios vietos pakeitimas,

Pyrago gabalėlis – prabangus gyvenimas,

Žiedas – ankstyva „ženatvė“,

Rugio varpa – bus derlingi metai,

Skrynios raktas –   jumis labiau pasitikės ir duos daugiau darbo,

Piešinys su velniu –  velnias ruošiasi  pakišti koją, jeigu  nesilaikysite  taisyklių ar instrukcijų (nesvarbu kokių),

Pinigas – visus metus piniginėje ir kišenėje  šlamės ir skambės pinigai,

Pieštukas – seksis  mokytis ar pradėsite kažką naujo mokytis.

 

 

Kalėdiniai burtai su gaidžiu

Daugiausia šio vakaro būrimų – tai merginų siekimas sužinoti savo ateitį: ar ištekės, ar liks netekėjusios; jeigu ištekės, tai koks bus tas savasis; kuri pirmiau ištekės. Dažnai  pasitelkdavo į pagalbą  net ir  gaidį.

Pirmas burtas. Įneša merginos į trobą gaidį ir, laikydamos jį rankoje, pakiša jam dubenį su vandeniu. Jei gaidys žiūri į vandenį – ištekės, jei nežiūri liks netekėjusios.

Antras burtas. Vidury trobos merginos pasipila po krūvelę grūdų. Atneša gaidį ir, apnešę jį aplink krūvelę, stato vidurin. Iš kieno krūvelės pirma gaidys les, toji pirma ištekės.

Trečias burtas. Kūčių vakarą mergaitės duoda gaidžiui duonos, grūdų ir vandens. Jei gaidys lesa duoną – gaus dykaduonį vyrą, jei grūdus – darbininką, jei geria vandenį – girtuoklį.

 

 

Nuotraukoje:

Burtai su gaidžiu  edukacinio užsiėmimo metu „Kalėdiniai burtai Kelmės dvaro rūsių prietemoje“

 

 

2020-12-23


Atgal


Copyright © 2009 Kelmės muziejus adm zone. Sprendimas: V studija