Dvaro g. 15, LT-86111
Kelmė, tel. (8 427) 61 065 
tel./faks. (8 427) 61 065
kelmesmuziejus@gmail.com

 


 Užvenčio muziejaus restauravimas ir jo pritaikymas kultūrinio turizmo reikmėms

Kuriame_Lietuvos_ateiti200981185745.JPG

               Projektą „Užvenčio muziejaus restauravimas ir jo pritaikymas kultūrinio turizmo reikmėms“ bendrai finansuoja Lietuvos Respublika ir Europos Sąjunga pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonę VP3-1.3-ŪM-05-R „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“. 
Projekto tikslas sukurti kultūrinio turizmo traukos centrą Užvenčio buvusio dvaro sodyboje. Projektu siekiama kompleksiškai spręsti dvejopo pobūdžio problemas: užtikrinti kultūrinio turizmo paslaugų plėtrą, išsaugant ir viešoms reikmėms pritaikant Lietuvos medinės architektūros paveldo objektą - Užvenčio buvusios dvaro sodybos svirną bei sudaryti tinkamas sąlygas čia įsikūrusio muziejaus veiklai. Vykdant projektą bus restauruotas Užvenčio buvusio dvaro sodybos svirno pastatas, įrengtos patalpas ekspozicinei trijų dalių salei ir edukacinių užsiėmimų-parodų salei. Buvusio svirno patalpose bus įrengta ekspozicija, apie Užvenčio dvare gyvenusius rašytoją Šatrijos Raganą ir Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarą Joną Smilgevičių bei Užvenčio krašto istoriją. Įrengtoje edukacinių užsiėmimų-parodų salėje bus sudarytos sąlygos tradicinių amatų veikloms vystyti bei įvairioms parodoms rengti. Bus sutvarkyta teritorija apie svirno pastatą.
Svirno restauravimo ir pritaikymo techninį projektą parengė Akcinė bendrovė „Kauno paminklų restauravimo projektavimo institutas“, projekto autorė - Regina Tumpienė, restauravimo darbus atliks UAB„Alfva“.
Projekto biudžetas : 800427 Lt. Iš jų ES struktūrinių fondų lėšos - 680363 Lt., Kelmės savivaldybės biudžeto lėšos - 120064 Lt. Projekto pradžia – 2010m. birželio 1 d. Projekto trukmė - 16 mėn.
Projekto vykdytojas - Kelmės rajono savivaldybės administracija, projekto partneris- Kelmės krašto muziejus. Projektą administruos darbo grupė sudaryta iš Kelmės rajono savivaldybės administracijos ir Kelmės krašto muziejaus darbuotojų. Projekto vadovė - Danutė Žalpienė, nariai: Rimantas Serva, Algimantas Dambrauskas, Aldona Levickienė.
Įgyvendinus Projektą bus išsaugotas ir pritaikytas aktyviam naudojimui vertingas medinis kultūros paveldo objektas.


Katalogo „Kelmės krašto muziejaus liaudies meno rinkiniai“ išleidimas.

 Projektą iš dalies  finansavo Kultūros  rėmimo  fondas.Visas projekto biudžetas - 6541 Lt.

Katalogo įžangoje  pateikta informacija apie Kelmės  krašto muziejaus  rinkinių  formavimasi. Kataloge  pristatomi  44  seniausi, meniniu  atžvilgiu vertingiausi  Kelmės  krašto  liaudies meistrų  darbai, kurių  dauguma  saugomi Kelmės krašto muziejuje, o 6 darbai  Šaukėnų kraštotyros muziejuje. Katalogo sudarytoja - Inga Radavičiūtė. Fotografijas parengė  Algimantas Aleksandravičius.

Copyright © 2009 Kelmės muziejus adm zone. Sprendimas: V studija