Dvaro g. 15, LT-86111
Kelmė, tel. (8 427) 61 065 
tel./faks. (8 427) 61 065
kelmesmuziejus@gmail.com

 


2011m. vykdomi projektai

•    Užvenčio muziejaus restauravimas ir jo pritaikymas kultūrinio turizmo reikmėms

            Projektą „Užvenčio muziejaus restauravimas ir jo pritaikymas kultūrinio turizmo reikmėms“ bendrai finansuoja Lietuvos Respublika ir Europos Sąjunga pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonę VP3-1.3-ŪM-05-R „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“.  

            Projekto tikslas sukurti kultūrinio turizmo traukos centrą Užvenčio buvusio dvaro sodyboje. Projektu siekiama kompleksiškai spręsti dvejopo pobūdžio problemas: užtikrinti kultūrinio turizmo paslaugų plėtrą, išsaugant ir viešoms reikmėms pritaikant Lietuvos medinės architektūros paveldo objektą - Užvenčio buvusios dvaro sodybos svirną bei sudaryti tinkamas sąlygas čia įsikūrusio muziejaus veiklai. Vykdant projektą bus restauruotas Užvenčio buvusio dvaro sodybos svirno pastatas, įrengtos patalpas ekspozicinei trijų dalių salei ir edukacinių užsiėmimų-parodų salei. Buvusio svirno patalpose bus įrengta ekspozicija, apie Užvenčio dvare gyvenusius rašytoją Šatrijos Raganą ir Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarą Joną Smilgevičių bei Užvenčio krašto istoriją. Įrengtoje edukacinių užsiėmimų-parodų salėje bus sudarytos sąlygos tradicinių amatų veikloms vystyti bei įvairioms parodoms rengti. Bus sutvarkyta teritorija apie svirno pastatą. 

         Svirno restauravimo ir pritaikymo techninį projektą parengė Akcinė bendrovė „Kauno paminklų restauravimo projektavimo institutas“, projekto autorė - Regina Tumpienė, restauravimo darbus atlieka UAB „Granitoidas“. 

            Projekto biudžetas : 960441 Lt. Projekto pradžia – 2010 m. birželio 14 d. Projekto pabaiga – 2012 m. gegužės 4 d. Projekto vykdytojas - Kelmės rajono savivaldybės administracija, projekto partneris- Kelmės krašto muziejus. Projektą administruoja darbo grupė sudaryta iš Kelmės rajono savivaldybės administracijos ir Kelmės krašto muziejaus darbuotojų. Projekto vadovė - Danutė Žalpienė, nariai: Rimantas Serva, Algimantas Dambrauskas, Aldona Levickienė. 

          Įgyvendinus Projektą bus išsaugotas ir pritaikytas aktyviam naudojimui vertingas medinis kultūros paveldo objektą.


•    Parodos ir DVD „Kelmės krašto medinis paveldas“ parengimas ir pristatymas”

Kelmės krašto muziejus, bendradarbiaudamas su kraštotyros draugija ir su „Aukuro“ vidurine mokykla, organizavo grupės moksleivių ekspediciją, kurios metu buvo fotografuojamas ir filmuojamas Kelmės rajono medinis paveldas (kaimų sodybos, dvarų ir palivarkų sodybos, jų statiniai; sakraliniai pastatai bei mažoji architektūra – koplytėlės, koplytstulpiai, stogastulpiai, kryžiai). Vėliau buvo atrinktos nuotraukos parodai ir parengtas DVD „Kelmės krašto medinis paveldas“. Pristatymas vyks Europos paveldo dienų metu (rugsėjo 16-25 dienomis) medinės architektūros paveldo objekte Kelmės dvaro svirne.

Projektą remia Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo programa. (2000 Lt)


•    Liaudies meno ekspozicijos atnaujinimas

Projektą finansavo Kultūros rėmimo fondas (4000 Lt) ir Kelmės krašto muziejus

•    Šventinis koncertas prie Kelmės dvaro, skirtas Lietuvos valstybės dienai paminėti

Projektą finansavo Kelmės rajono savivaldybės kultūros rėmimo programa. (2000 Lt)

•    Profesionalaus meno parodų ciklas „Menas senuosiuose Lietuvos dvaruose“

Projektą finansavo Kelmės rajono savivaldybės kultūros rėmimo programa. (2000 Lt)Copyright © 2009 Kelmės muziejus adm zone. Sprendimas: V studija