Dvaro g. 15, LT-86111
Kelmė, tel. (8 427) 61 065 
tel./faks. (8 427) 61 065
kelmesmuziejus@gmail.com

 


Kelmės krašto muziejaus 2014 m. vykdomi projektai


Baigtas vykdyti

„ P. Višinskio memorialinio muziejaus stogo sutvarkymas“ Nr. LEADER-12-Kelmė-05-001


            P.Višinskio memorialinis namas-muziejus, esantis Kelmės r. sav., Ušnėnų kaime yra įtrauktas į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą, unikalus kodas –10511. Šiame pastate gimė kultūros veikėjas, publicistas Povilas Višinskis (1875-1906). Nuo 1960 m. čia veikia muziejus, kurio ekspozicijos supažindina su P. Višinskio gyvenimu ir jo švietėjiška, kultūrine veikla, bei su šalia, tuo laikotarpiu, gyvenusios lietuvių literatūros klasikės Julijos Beniuševičiūtės-Žemaitės (1845-1921) svarbiausiais gyvenimo kelio ir kūrybos momentais.
Nuo 2008 metų, labai pablogėjus pastato stogo būklei, visiškai susidėvėjus, sutrešus, nendrių dangai, atsirado būtinybė pakeisti stogo dangą. 2012 m. lapkričio 20 d. tarp Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos, Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės ir Kelmės krašto muziejaus pasirašyta Vietos projekto vykdymo sutartis Nr. LEADER-12-KELMĖ-05-001 dėl projekto „P.Višinskio memorialinio muziejaus stogo sutvarkymas“ vykdymo pagal „Vietos plėtros 2008–2014 metų strategiją“ Nr.VPSI-6-08-4, įgyvendinamą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“.
Projekto pradžia – 2012 m. gruodžio 15 d., pabaiga – 2014 m. gegužės 30 d. Bendra projekto vertė – 138 204 Lt. Paramos lėšos – 103 173 Lt, valstybės biudžeto – 21 210 Lt, Kelmės r. sav. – 13 820 Lt.
Pagal Projektą buvo restauruotas P.Višinskio memorialinio namo-muziejaus stogas: nuardžius senąją dangą bus sustiprinama stogo konstrukcija, įrengta nauja nendrių danga, atkurti skliautai su lėkiais. Restauruojant stogą buvo siekiama išsaugoti pastato autentiškumą bei atkurti stogo architektūros elementus būdingus to laikmečio Žemaitijos kaimuose. Techninį projektą parengė UAB „Banduva“, projekto autorė – R. Remezienė. Rangos darbus vykdė UAB „Junisa“. Pastate buvo įvesta elektra, įrengta elektros instaliacija ir apsauginė-priešgaisrinė signalizacija. Projekto lėšomis atnaujinta muziejaus ekspozicija: įsigytos naujos vitrinos ir parengti skaitmeniniai stendai.

Mokslinė konferencija „Kelmei -530“.
Projekto biužetas 5 000 Lt.

Projektą finansavo Lietuvos kultūros rėmimo fondas.


Rankraščių koncervavimas ir restauravimas.
Projekto biudžetas 10 000 Lt.
Projektą finansavo Lietuvos kultūros rėmimo fondas ir Kelmės rajono savivaldybė pagal Kelmės rajono kultūros rėmimo programą.

Festivalis „Menas senuosiuose: Lietuvos dvaruose 2014“.
Projekto biudžetas 2000 Lt.
Projektą finansavo Kelmės rajono savivaldybė pagal Kelmės rajono kultūros rėmimo programą.

Šventinis koncertas Kelmės dvare, skirtas Lietuvos valstybės dienai paminėti.
Projekto biudžetas 2 000 Lt.
Projektą finansavo Kelmės rajono savivaldybė pagal Kelmės rajono kultūros rėmimo programą.Copyright © 2009 Kelmės muziejus adm zone. Sprendimas: V studija