Dvaro g. 15, LT-86111
Kelmė, tel. (8 427) 61 065 
tel./faks. (8 427) 61 065
kelmesmuziejus@gmail.com

 « | 1 | 2 | »

« | 1 | 2 | »

 

 

KAZYS MACKEVIČIUS

1884 – 1947

 

     Gimė 1884 m. kovo 4 d. Raseinių apskrities Kelmės miestelyje. 1895 m. baigė rusišką liaudies mokyklą Kelmėje. Kalbėjo rusiškai ir lenkiškai. Nuo 1905 m. iki 1908 m. tarnavo carinės Rusijos kariuomenėje, baigė puskarininkių mokyklą. Paleistas į atsargą grįžo į Kelmę. 1909 m. vėl įstojo savanoriu į rusų kariuomenę Rygoje. Netrukus buvo perkeltas į Saratovą prie Volgos. Tarnybos metu stropiai mokėsi kursuose ir gavo leitenanto laipsnį. Kilus Pirmajam pasauliniam karui, K. Mackevičius dalyvavo kautynėse su vokiečiais Rytprūsiuose, prie Varšuvos, Gardino, pietų Lietuvoje. 1916 m. rugsėjo 14 d. pateko į vokiečių nelaisvę. Iš nelaisvės 1918 m. gruodžio mėn. sugrįžo į Lietuvą.

     Rusijos kariuomenėje už narsą buvo apdovanotas Šv. Georgijaus I, II, III, IV-ojo laipsnių kryžiais, Šv. Anos IV-ojo ir Šv. Stanislovo III-ojo laipsnių ordinais.

     1919 m. vasario 3 d. įstojo savanoriu į Lietuvos kariuomenės 2-ąjį pėstininkų pulką. Lapkričio mėnesį paskirtas 6-ojo pulko pirmojo bataliono vadu. Tais pačiais metais dalyvavo nepriklausomybės kovose prieš bolševikus bei bermontininkus. Už asmeninę narsą ir gerą vadovavimą kariams bolševikų fronte apdovanotas I-ojo laipsnio Kryžiumi ,,Už Tėvynę“. 1920 m. vasario mėnesį dalyvavo malšinant artilerijos pulko ir 2-ojo atsargos bataliono kareivių sukilimą Aukštojoje Panemunėje. Už nuopelnus suteiktas kapitono laipsnis. Tais pačiais metais aktyviai dalyvavo ir pasižymėjo kautynėse su lenkais. Už narsą ir sumanų vadovavimą batalionui lenkų fronte apdovanotas II-ojo laipsnio Vyties Kryžiaus ordinu.

     1923 m. K. Mackevičius – jau majoras. 1925 m. baigė Aukštųjų karininkų DLK Vytauto kursų Bendrąjį skyrių. 1926 m.  išformuojant 6-ąjį pėstininkų pulką, paskirtas 9-ojo Vytenio pulko antrojo bataliono vadu, 1931 m. pakeltas į pulkininkus leitenantus ir paskirtas 1-ojo pėstininkų Gedimino pulko ūkio viršininku. 1933 m. birželio 26 d., pačiam prašant, paleistas į atsargą. Be dviejų Vyties Kryžių, apdovanotas DLK Gedimino IV-ojo laipsnio ordinu (1929), Nepriklausomybės (1928) ir Latvijos išsivadavimo karo 10-mečio (1929) medaliais.

     Mirė 1947 m. lapkričio 18 dieną. Palaidotas Kelmės kapinėse.

 

     Medžiagą paruošė vyriausiasis muziejininkas Rimantas Serva.Copyright © 2009 Kelmės muziejus adm zone. Sprendimas: V studija